De absolute noodzaak van het opvoeren van kwaliteit en vooral het imago

Voor een brede acceptatie van de eGulden is het imago het allerbelangrijkste wat er is. Kwaliteit en imago herkent immers elke Nederlander. En ook het ontbreken ervan leidt dan ook tot verdere afkalving van het toch al wankele vertrouwen.

In de zomer van 2017 groeide bij enkele eguldengebruikers het gevoel dat het na ruim drie jaar tijd werd om e-Gulden toch weer meer als bedrijf op de kaart te zetten en werd een volgende plan geformuleerd met als doel om in het najaar van 2017 een stevige professionalisering van de e-Gulden in gang te zetten.

Een greep uit de suggesties die destijds op dit e-Gulden forum werden gepubliceerd en eufemistische geformuleerd nogal wisselend werden ontvangen.

_Organisatie en positionering. Er is een dringende noodzaak voor een beleidsplan over wat e-Gulden is, waar e-Gulden voor staat en wat we nu met eGulden gaan doen. Geschreven in samenwerking met iedereen die bereid was en is om een positieve inbreng te leveren. Met een speciale pitch op basis van dit plan in de hand moet een ieder in twee minuten kunnen weten waar egulden voor staat.

_De adequate marketing van de munt. En dan niet alleen in de eigen kring van eguldengebruikers ("Het zogenaamde preken voor eigen parochie" zoals tot nu toe gebeurde, maar juist daarbuiten) of in subgroepjes uit de samenleving. We willen iedereen kunnen bereiken, niet alleen minderheidsgroeperingen.

_Communicatie naar alle relevante stakeholders op hun eigen niveau. Ofwel een eigen beleid per stakeholder. Wat willen we met wie bereiken? Een communicatieplan is inmiddels voltooid. Het voorziet in nieuwe communicatiekanalen en het volledig afstoten van een aantal minder wenselijke kanalen. Ook het de kop indrukken van hardnekkig naar buiten gebracht "fake news" door mensen die daar belang bij denken te hebben, staat hoog op het lijstje. Dat het hier mensen betreft (het lijken er veel, het zijn er slechts een handjevol onder allerlei nepnamen) van een concurrerende munt lijkt logisch.

Samenwerken met serieuze derde partijen met interesse in de vele mogelijkheden van eGulden.

Diverse maatregelen om het community aspect en de samenwerking van stichting en e-Guldenbezitters toch weer nieuw leven in te blazen.

Het onvermijdelijke einde van de (schadelijke) premine en hoe dat optimaal te organiseren.

We zien dat het laatste punt, het ruimen van de premine met de zogenaamde oeruschildcampagnes, voortvarend ter hand is genomen en gezegd moet worden dat dit zeer effectief is. Alle overige punten zijn echter voorlopig terzijde geschoven. Het gebrek aan arbeidskracht was dusdanig dat het niet verstandig werd geacht om teveel aandacht te schenken aan zaken die niet de grootste dagelijkse nood moesten lenigen.

Op het moment van schrijven van dit stuk (augustus 2018) is niet te voorzien of professionalisering van de stichting ooit ter hand genomen zal worden.

Het is echter wel een sine qua non voor e-Gulden en elke andere munt die serieus genomen wil worden buiten het kleine kringetje van mensen die nu al enthousiast zijn.