De bittere noodzaak van reputatiemanagement voor e-Gulden

Belangrijk voor elke organisatie is het imago. Bij cryptogeld en zeker bij een minimuntje als e-gulden is het van levensbelang en bepaalt het of de munt ooit zal slagen of niet. De pijler van het imago voor een bedrijf is het reputatiemanagement.

_Taken van reputatiemanagement Repuatiemanagement begin met een onderzoek naar en onder stakeholders. Met wie hebben we te maken? Bijvoorbeeld cryptobeurzen, e-gulden bezitters, potentiŽle klanten, opleiders, beleggers, speculanten etc. Deze worden bekeken op de verwachtingen die ze van ons hebben. Dit kan direct maar ook via berichten die men achterlaat op forums, Facebookpagina's en vergelijkbare bronnen.

In elk bedrijf kennen we een visie op onszelf. Meestal is dit een rooskleurige visie. Ook waar het de mening van anderen over ons betreft. Een confrontatie van deze eigen verwachtingen met de realiteit die voortkomt uit het eerste punt is dan buitengewoon interessant.

Als je iets wilt meten, bijvoorbeeld hoe men tegen je aankijkt, dan zul je jezelf moeten beschrijven. Anders is er natuurlijk weinig waaraan je je spiegelen kunt. Dat betekent terug naar de basis. En als bedrijf (of in dit geval de stichting) missie, visie en organisatiewaarden benoemen. Interessant is dan of de buitenwereld je als zodanig herkent. Ziet de buitenwereld e-Gulden als de toekomstige munt van Nederland? Zo nee, waarom niet? En wat gaan we daar aan doen?

Nu kunnen we onze positionering vaststellen. Die houden we goed vast. We hebben nu een nulmeting en kunnen op basis daarvan periodiek gaan kijken of we vooruitgaan of niet. Check bij een groep hoeveel mensen van e-Gulden hebben gehoord en check dat over exact een jaar opnieuw bij een gelijkwaardige groep. Meten is weten tenslotte.

En dan moeten we iets uit gaan dragen. Wie zijn wij, wat doen en willen we? Hoe kijken we tegen zaken aan? De echte manager spreekt van de ontwikkeling van de corporate story. En uit dat verhaal moeten een aantal kernboodschappen te formuleren zijn. En op basis daarvan zet je campagnes op om er een naam aan te geven.

Campagnes vereisen een organisatie van de communicatie en een regiefunctie om te zien of de campagnes lopen als bedoeld. Waar nog iets ontbreekt in de communicatie moet wellicht nog iets worden opgezet en verder moet we kijken naar het stroomlijnen communicatienetwerk. Ofwel, hoe bereiken we zo efficient mogelijk onze doelgroep.

Een belangrijk bijkomend aspect bij een goede communicatie is voorbeeldgedrag en persoonlijke profilering. Als onze medewerkers onzin op social media verkondigen dan is het zaak dat bij te sturen. Vreemde afwijkende meningen moeten enerzijds kunnen want we leven in vrij land. Maar als ze aantoonbaar schadelijk zijn voor het beeld dat we van onszelf neer willen zetten dan is ingrijpen zeer te verdedigen. Ook aanvallen van buitenaf, zoals trollen of forums moeten bestreden worden maar dat is zeer lastig te realiseren aangezien daar meestal weinig tot geen mogelijkheden voor zijn. En trollen rationeel aanpakken is meestal nauwelijks te doen.

Indien medewerkers te maken krijgen met media is het zeer aan te raden om gebruik te maken van zaken als rollenspellen, mediatraining en Q&A sessies ter voorbereiding. Media zijn uit op aantallen lezers en kijkcijfers en of dat ten koste gaat van uw zo moeizaam opgebouwde imago zal hen een zorg zijn.

Ten slotte moet er een goed plan zijn voor meting en bijsturing van de effecten van onze campagnes.

Dit alles lijkt veel werk. Dat is het wellicht ook wel maar veel is ťťnmalig en daarna maar eens in de zoveel tijd, bijvoorbeeld eens per jaar. Omdat het zeer gericht werken mogelijk maakt, gericht op de knelpunten is het op den duur echter efficiŽncy verhogend. Om maar te zwijgen over de voordelen die er op de markt te halen zijn ten opzichte van comcurrenten die dit soort reputatiemanagement achterwege laten.

Zomer 2015 is er een voorstel gelanceerd om dit binnen e-Gulden serieus op te pakken maar het is ondergesneeuwd onder de druk van technische oplossingen die gerealiseerd moesten worden. Toch is het nog steeds de moeite waard om te realiseren. Sterker nog, het is een absolute noodzaak zoals elk boek over bedrijfscommunicatie ons kan vertellen.