Direct mail via email lijst

Email is ťťn der belangrijkse manieren van communiceren met een bekende doelgroep. Wel een doelgroep nemen die aantoonbaar belangstelling heeft anders is het zonde van de moeite. Zomaar email rondsturen is vrij zinloos. Je moet wel een hele goede kop hebben wil iemand het lezen. En dan moet ook de tekst nog eens direct aanspreken.

Een paar tips hoe je kunt zorgen dat te tekst van emails (maar ook in andere publicaties, op Facebook, Forums etc) beter aanspreekt:

Tekst scanbaar te maken door veel kleine alinea's te gebruiken, ieder met een eigen kopje

Gebruik koppen die iets prijsgeven en/of nieuwsgierigheid opwekken

Gebruik grote letters van een duidelijk lettertype

Maak veel gebruik van lijstjes (zoals de opsomming waar je nu naar kijkt) met een opsommingsteken ervoor.

Gebruik positieve taal. (dus "Veel mensen vinden Bitcoin een geweldige munt die nog meer bekendheid zou mogen hebben" in plaats van "Bitcoin is bij het grote publiek nog onbekend".

benadruk belangrijke zaken met bold tekst en markeringen.

Afschrikwekkend bij de eerste indruk is:

Een grote lap onoverzichtelijke tekst (zie vorig punt)

Te weinig lege regels ofwel te weinig gebruik van witruimte. Websites bestaan tegenwoording voor een groot deel uit witruimte. En dat is niet voor niets. Het is ook het voornaamste probleem van egulden.org. Het is te compact om maar veel op een pagina te krijgen.

Veel gebruik van "Ik". De lezer vindt zichzelf kennelijk erg belangrijk. De schrijver kent hij niet en heeft hij helemaal niets bij. Een stuk met meer dan drie zinnen die met "ik" beginnen wordt meestal niet meer gelezen.

Dus in plaats van "Ik vind de egulden een geweldige munt en ik vind dat er alleen maar voordelen aanzitten." eerder iets als "U bent natuurlijk net als iedereen benieuwd naar de voordelen die de "egulden" als munt ook voor u heeft.

Meningen en opinies. Tenzij iemand bewust op zoek is naar een opinie van een ander over iets zijn de meeste mensen op zoek naar feiten. Zinnen die beginnen met "Ik vind", "Ik ben van mening dat", "De euro moet verboden worden", "Dit is lelijk" etc. wekken hooguit lachlust, irritatie of de bijbehorende reacties op.

Gebruik van moeilijke woorden. (woorden van meer dan 4 lettergrepen liever omschrijven)

In samenhang met het vorige punt het gebruik van vakterminologie.

Gebruik van lange zinnen. Meer dan 12 woorden wordt moeilijk beschouwd. Meer dan twintig tot de eerstvolgende punt wordt als onleesbaar gezien zoals deze zin ook al bewijst. Knip zinnen daarom op in stukjes van hooguit tien woorden. Hoe hoger men opgeleid is, hoe meer men zondigt tegen deze regel. Maar we schrijven voor de gehele bevolking. Niet alleen voor academici.