Fundraising

Een manier is het inzamelen van geld. Daarbij is een actieve aanpak nodig om mensen in beweging te krijgen. En het moet een zeer transparant geheel zijn waar heel duidelijk wordt waar eventuele geldstromen naar toe gaan.

Goede doelen waarbij een groot deel van de inkomsten naar het salaris van de directie gaat komen regelmatig voor en hebben mensen wantrouwig gemaakt. Een poging tot fundraising zal dan ook goed gedocumenteerd moeten zijn.