Google Plus

Hoewel Google+ ooit gelanceerd is als Facebook-killer is het daar in de verste verte niet in geslaagd. Naast Facebook lijdt Google+ een kwijnend bestaan. Wat niet wil zeggen dat een Google+ account niet zinvol zou zijn. Immers, het maakt deel uit van de Google familie en dat is vooral te merken in de zoekresultaten.

Hoewel Google het ontkent lijken artikelen die veel in Google+ genoemd worden al snel hoger te scoren dan artikelen die daar niet genoemd worden. Alleen daarom zou iedereen die eGulden een goed hart toedraagt en bij wil dragen over een Google+ account moeten beschikken. Om daarna artikelen etc van een +1 te voorzien. Het zal zeker effect hebben op het organische zoeken wat in een ander punt behandeld is.