Herzie het schrijfproces van de nieuwsbrieven

Herzie het schijfproces van de nieuwsbrieven. In principe zijn de nieuwsbrieven goed. Elk bedrijf gebruikt ze tegenwoordig en dat is natuurlijk niet voor niets. De laatste nieuwsbrief (24) was echter voor een meer academische doelgroep geschreven en voor een groot deel onbegrijpelijk voor mensen die daar niet in vallen. Dat is jammer omdat je dan veel mensen niet bereikt.

Laat die nieuwsbrief voortaan schrijven of minimaal redigeren door mensen met redactionele ervaring (die zijn er meerdere in de community) en laat het concept beoordelen door leken (die zijn er beslist ook).

Dat is dus vooral een kwestie van organiseren en kost geen extra geld of inspanning.

De leesbereidheid van de mensen zal met sprongen omhoog gaan als de tekst meer aanspreekt. Maak ook meer gebruik van storytelling zoals bijvoorbeeld Frankwatching dat propageert.

Nieuwsbrieven kunnen een heel goed en vooral goedkoop middel zijn om de doelgroep te bereiken maar dan moeten ze die doelgroep wel aanspreken. Dat is nu hoogstwaarschijnlijk onvoldoende het geval en het is gemakkelijk te verbeteren.