Linkedin Persoonlijk account

Een persoonlijk account onder Linkedin kan iedereen de mogelijkheid geven om mee te werken aan met name het verspreiden van kennis over het bestaan van een eGulden groep en een bedrijfspagina. Daarnaast is veel reageren en verwijzen naar de eigen munt van belang. Op dit moment blijkt de drempel om op Linkedin artikelen te reageren nog te hoog en is er vrijwel niemand die dat doet. Een probleem daarbij is dat heel veel mensen niet met eGulden geassocieerd willen worden. Als het imago van de munt verbetert zal ook hier wel verbetering intreden.