Probeerversies

Vooral bij software zijn probeerversies van groot belang. Dat zou dus ook bij eGulden moeten kunnen werken maar daar is succes vooral afhankelijk van het imago. Tips om het imago op acceptabel niveau te brengen zijn elders in deze serie wel te vinden.

Nu wordt de nadruk gelegd op het weggeven van "gratis geld". En dat zorgt uitsluitend voor wantrouwen. Alleen bij een voldoende grote tegenprestatie verdwijnt dat wantrouwen want dan gaat het "voor wat hoort wat" principe een rol spelen.

Wil het kans van slagen hebben dan moet er eerst een totaal ander imago achter de e-Gulden gezet worden. De kans dat dat gaat gebeuren is vooralsnog te verwaarlozen en tot dat moment heeft het weggeven van probeerversies nauwelijks kans van slagen.