Tot slot nog een oproep

Voor mensen die willen zijn er dus vele, vele mogelijkheden om egulden te promoten op allerlei manieren, media etc. Die veel tijd en nauwelijks tijd kosten. Die veel geld kosten en die gratis zijn. Er zijn er beslist nog veel meer. Je zult van goede huize moeten komen om in de voorgaande punten niets te vinden dat je zou kunnen doen. De mogelijkheden zijn er. Er is geen alibi meer om niets te doen. En nog beter, bedenk zelf iets beters :)

Het allergrootste probleem van eGulden is naar mijn mening de stichtingsvorm die motiveert tot niets doen. Hoewel de inzet van het bestuur veel meer is dan van hen verwacht zou mogen worden en -als elders al gezegd- niet genoeg geprezen kan worden, heeft niet iedereen heeft daar even goede ervaringen mee opgedaan. Het lukt de stichting dan ook niet om nieuwe mensen langer dan enkele maanden aan zich te binden. Een evaluatie van de afgelopen 4,5 jaar en de manier waarop met welwillende medewerkers is omgesprongen lijkt op zijn plaats. Al is het maar om te voorkomen dat alle werklast steeds bij twee dezelfde personen komt te liggen, wat er dan uiteraard weer toe leidt dat het werk blijft liggen want twee man is veel en veel te kort. Zie voorgaande 124 punten. Een bestuur van een man of 6 is een stuk realistischer.

Stoot mensen die heel graag mee werken daarom niet keihard voor het hoofd. Geef ook die mensen een kans. Het is in het voordeel van eGulden en daar doen we het voor met z'n allen. Ja toch?

Ook al zijn er wel eens meningsverschillen?

Een eerdere oproep van mijn kant op dit punt is door het bestuur verwijderd van de Facebookpagina. Daarmee overigens direct mijn gelijk bewijzend.

Het bestuur heeft een monopoliepositie op alle data. Dat maakt actie van buitenaf door derden nagenoeg onmogelijk.

Ik hoop dat het bestuur van de stichting dit uitgebreide antwoord op het eigen verzoek dit keer wťl welwillend zal bekijken en mensen in zal schakelen om iets te realiseren.

Ga niet weer alles zelf willen doen uit angst dat het anders niet te controleren is.

Maar zo niet, het uiteindelijke doel blijft toch de succesvolle introductie van de e-Gulden in Nederland.

Laten we daar met z'n allen de schouders onder zetten.