Voeg de beide facebookgroepen samen

Het bereik van beide groepen is op dit moment toch te verwaarlozen. Er wordt nauwelijks iets geplaatst en gereageerd wordt er door soms door steeds dezelfde mensen. Van een levendige groep is bij allebei geen sprake.

Samengevoegd kan het mogelijk nog iets worden. Op beide pagina's wordt nu door de moderators actief content verwijderd. Dat is prima maar maak daarom een set regels waaraan het beleid met betrekking tot verwijderen van bijdragen getoetst kan worden.

De regels moeten objectief te controleren zijn voor iedereen. Wat wel en niet toegestaan is, is op dit moment een volslagen raadsel en het lijkt er op dat vooral het humeur van de moderators daarbij bepalend is.

Samenvoegen maakt het geheel in elk geval een stuk duidelijker naar buiten toe. Twee groepen die elkaar kennelijk niet vertrouwen doet het beeld naar buiten duidelijk geen goed.

Neem ook de techniek van de nieuwste Facebookgroep onder handen. Die valt met grote regelmaat een paar dagen uit wat de indruk van betrouwbaarheid niet ten goede komt.