Zorg voor een duidelijk vergelijkend document

Er zijn meer Gulden munten. Zo begrijpt helemaal niemand die de geschiedenis niet kent dat er twee guldenmunten bestaan. De twee munten onderling vergelijken is dus al helemaal veel te hoog gegrepen. Toch moet iedereen die het lef heeft om een verhaal voor een zaaltje over eGulden te houden het uitleggen.

En hat is ook in de huidige tijd niet meer uit te leggen. Ieder verstandig mens zou in een kneuterlandje als Nederland direct op een fusie aansturen, temeer daar beide munten de laatste tijd een vrij zielig en kwijnend bestaan lijden. Van een winnaar is geen sprake. Zelfs na 4,5 jaar nog niet dus die gaat er niet meer komen ook.

Maar goed. Zorg er minimaal voor dat er een vergelijking mogelijk is voor mensen die daar interesse in hebben. Zorg dat de criteria waarop je vergelijkt voor iedereen te begrijpen zijn. Het is leuk om te zeggen dat de inflatie van Guldencoin dramatisch is, maar niemand weet wat inflatie is in relatie tot cryptomunten. Laat staan dat men voor- of nadelen ziet.

Beter nog: Leg eens contact met guldencoin, stap als bestuur over de eigen schaduw en ego heen en verken de mogelijkheden tot samenwerking. Het is nuttig voor iedereen.