Zorg voor een goede brochure - flyer

Een flyer die de enige vraag die de Nederlander heeft: "Wat heb ik zelf vandaag aan e-Gulden?" op een eerlijke, duidelijke manier beantwoordt. Zonder technische verhalen en kretelogie. Ook eerlijkheid loont, net als het weglaten van niet-realistische voorspellingen. Die zetten mensen op het verkeerde been maar zorgen ook dat het ongeloofwaardig wordt.

Vooral zonder politiek en andere zaken waardoor mensen het direct weggooien zonder het ook maar een seconde te lezen. Dat er mensen zijn die denken dat eGulden ooit de Euro gaat vervangen staat zo ontzettend ver van de belevingswereld van de gemiddelde Nederlander af dat hij zal weigeren om er zelfs maar kennis van te nemen.

Nee, alleen aangeven wat het voordeel voor de e-gulden gebruiker is. Voordelen zijn het enige dat die gebruiker interesseert.

Maak een papieren versie en een digitale die via websites en blogs verspreid kan worden. De omvang mag eigenlijk niet groter zijn dan een A5 en nog liever een A6.